Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-06-19 新蒲崗 旺景工業大廈 12 G 11.0000 詳情 最近放盤
  2024-06-19 新蒲崗 萬迪廣場 22 A-C,L 6950 50.3191 @ 7240 詳情 最近放盤
  2024-06-18 新蒲崗 榮盛工業大廈 G 1A,AB 452 2.8000 @ 6195 詳情 最近放盤
  2024-06-13 新蒲崗 采頤花園 3 32 0.9750 詳情 最近放盤
  2024-06-13 新蒲崗 萬迪廣場 9 J 1180 8.6430 @ 7325 詳情 最近放盤
  2024-06-12 新蒲崗 如意大樓 G 86 7.0000 詳情 最近放盤
  2024-06-07 新蒲崗 旺景工業大廈 2 D 15.9900 詳情 最近放盤
  2024-06-07 新蒲崗 萬迪廣場 22 A-C,L 6950 50.3191 @ 7240 詳情 最近放盤
  2024-06-05 新蒲崗 萬迪廣場 22 D 1385 12.6010 @ 9098 詳情 最近放盤
  2024-05-29 新蒲崗 萬迪廣場 22 K 2076 15.1548 @ 7300 詳情 最近放盤
  2024-05-29 新蒲崗 新時代工貿商業中心 8 8 632 3.5800 @ 5665 詳情 最近放盤
  2024-05-28 新蒲崗 萬迪廣場 23 K 2076 14.8540 @ 7155 詳情 最近放盤
  2024-05-24 新蒲崗 康景樓 3 10 1.0000 詳情 最近放盤
  2024-05-22 新蒲崗 康景樓 5 13 1.1000 詳情 最近放盤
  2024-05-17 新蒲崗 采頤花園 4 62 0.9770 詳情 最近放盤
  2024-05-16 新蒲崗 利中工業大廈 6 B1D 388 1.8000 @ 4639 詳情 最近放盤
  2024-05-14 新蒲崗 太子工業大廈 21 A 6219 23.0000 @ 3698 詳情 最近放盤
  2024-05-13 新蒲崗 六合工業大廈 21 C 3656 13.1616 @ 3600 詳情 最近放盤
  2024-05-10 新蒲崗 六合工業大廈 21 A,B 7086 24.8000 @ 3500 詳情 最近放盤
  2024-05-07 新蒲崗 新時代工貿商業中心 20 1 1505 10.5350 @ 7000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.