Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-11-22 新蒲崗 捷景工業大廈 23 A2 0.800 詳情 最近放盤
  2022-11-01 新蒲崗 新寶中心 19 3 1267 6.460 @5099 詳情 最近放盤
  2022-10-27 新蒲崗 業豐工業大廈 22 1 431 2.600 @6032 詳情 最近放盤
  2022-10-19 新蒲崗 富德工業大廈 11 D 900 5.035 @5594 詳情 最近放盤
  2022-10-19 新蒲崗 富德工業大廈 11 D 900 5.035 @5594 詳情 最近放盤
  2022-10-12 新蒲崗 新科技廣場 17 16 815 4.980 @6110 詳情 最近放盤
  2022-10-07 新蒲崗 東傲 25 7-12 73.000 詳情 最近放盤
  2022-10-06 新蒲崗 泰力工業中心 4 9 1598 8.380 @5244 詳情 最近放盤
  2022-10-05 新蒲崗 泰力工業中心 8 7 1392 7.680 @5517 詳情 最近放盤
  2022-09-20 新蒲崗 泰力工業中心 23 1 1021 5.690 @5573 詳情 最近放盤
  2022-09-09 新蒲崗 東傲 17 3 9.000 詳情 最近放盤
  2022-09-05 新蒲崗 業豐工業大廈 12 3 280 2.000 @7143 詳情 最近放盤
  2022-09-01 新蒲崗 泰力工業中心 11 12 1316 7.000 @5319 詳情 最近放盤
  2022-08-23 新蒲崗 旺景工業大廈 7 H 8.969 詳情 最近放盤
  2022-08-12 新蒲崗 東傲 18 9 13.344 詳情 最近放盤
  2022-08-08 新蒲崗 富德工業大廈 6 B 1530 8.500 @5556 詳情 最近放盤
  2022-08-03 新蒲崗 泰力工業中心 18 14 977 5.862 @6000 詳情 最近放盤
  2022-08-01 新蒲崗 富德工業大廈 24 E 900 5.630 @6256 詳情 最近放盤
  2022-07-27 新蒲崗 新科技廣場 7 18 905 5.600 @6188 詳情 最近放盤
  2022-07-27 新蒲崗 萬昌中心 26 3 889 5.250 @5906 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.