Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2022-05-11 新蒲崗 泰力工業中心 3 9,10 2906 15.980 @5499 詳情 最近放盤
  2022-05-06 新蒲崗 振發工廠大廈 6 G 2179 12.680 @5819 詳情 最近放盤
  2022-04-29 新蒲崗 嘉榮工廠大廈 M D 0.076 詳情 最近放盤
  2022-04-29 新蒲崗 業豐工業大廈 17 3 280 1.630 @5821 詳情 最近放盤
  2022-04-28 新蒲崗 利森工廠大廈 3 3 11.200 詳情 最近放盤
  2022-04-28 新蒲崗 東傲 11 12 15.398 詳情 最近放盤
  2022-04-22 新蒲崗 勤達中心 5 5 1309 9.555 @7299 詳情 最近放盤
  2022-04-22 新蒲崗 勤達中心 5 3 1261 9.205 @7300 詳情 最近放盤
  2022-04-11 新蒲崗 東傲 18 2 8.561 詳情 最近放盤
  2022-04-04 新蒲崗 富德工業大廈 14 D 900 5.500 @6111 詳情 最近放盤
  2022-03-24 新蒲崗 新科技廣場 18 3 759 4.600 @6061 詳情 最近放盤
  2022-03-21 新蒲崗 新科技廣場 9 10 770 4.880 @6338 詳情 最近放盤
  2022-03-18 新蒲崗 太子工業大廈 24 A08 1.999 詳情 最近放盤
  2022-03-16 新蒲崗 東傲 17 2 8.782 詳情 最近放盤
  2022-03-15 新蒲崗 東傲 21 9 10.668 詳情 最近放盤
  2022-03-14 新蒲崗 東傲 15 1 16.217 詳情 最近放盤
  2022-03-04 新蒲崗 太子工業大廈 24 A08 1.999 詳情 最近放盤
  2022-03-02 新蒲崗 東傲 11 8 11.118 詳情 最近放盤
  2022-02-25 新蒲崗 東傲 10 2 15.867 詳情 最近放盤
  2022-02-24 新蒲崗 東傲 18 7 12.257 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.