Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-05-02 商舖 新蒲崗  980 -- 16800 C683218 詳情
  2024-05-02 商舖 新蒲崗  348 -- 37800 C683225 詳情
  2024-05-02 商舖 新蒲崗  800 -- 39000 C683219 詳情
  2024-04-09 商舖 新蒲崗 泰力工中 1364 -- 26.000 C683217 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © P & A PROPERTY AGENCY LIMITED  All Rights Reserved.